Oqdaryo davlat o'rmon xo'jaligi O'rmon xo'jaligi bosh boshqarmasining 2008 yil 11 avgustdagi 63-sonli buyruqlariga asosan tashkil etilgan.

Oqdaryo davlat o'rmon xo'jaligida umumiy 6 dona xodim o'z ish faoliyatini olib boradi.

  • Umumiy yerlarning katta miqdori o'rmon yerlari hisobiga to'g'ri keladi!
  • Qishloq xo'jaligi uchun ajratilgan yerlar bog' va tomarqa ekinlari uchun bo'lib berilgan

Oqdaryo davlat o'rmon xo'jaligining nizomi

Umumiy yerlar foiz hisobida!

Oqdaryo davlat o'rmon xo'jaligining umumiy yeri 812.1 gektarni tashkil etadi. Bu yerlarda tutashmagan o'rmonzorlar, ko'charxonalar, taqir yerlar, yaylovlar va boshqa yerlar bilan qoplangan.

Madaniy o'rmonzorlar 22%
Tutashmagan o'rmonzorlar11.2%
Xaydaladigan yerlar13.8%
Boshqa yerlar 53%